Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie

Wtorek 28.03.2017

zaawansowane

Adres i kontakt

 

 Budynek

 Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
ul.Północna 9b
43-600 Jaworzno

32 6181900
32 6181936
 urzad@pup-jaworzno.pl

 http://www.pup-jaworzno.pl


   PUP Jaworzno informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

 1. osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
 2. adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
 3. przedmiotu sprawy, której dotyczy

Informacja o rejestrze zbiorów danych

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie informuje, że przetwarza dane osobowe w zbiorach danych osobowych wyłącznie w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2015 roku, poz. 149 z późn. zm.) oraz ustaw nakładających inne zadania, obowiązek i prawa.

Zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) oraz Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji rejestru zbiorów danych, Administrator Bezpieczeństwa Informacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie udostępnia zainteresowanym treść rejestru zbiorów danych do przeglądania w siedzibie Urzędu, tj. w Jaworznie, przy ul. Północnej 9B


 

 OD 1 STYCZNIA 2015R. OBSŁUGĘ BANKOWĄ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JAWORZNIE PROWADZI BANK HANDLOWY W WARSZAWIE

Wykaz kont...


Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie informuje że w I kwartale 2015r. nie udzielono ulg, odroczeń, umorzeń oraz rozłożenia na raty niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym o których mowa w art.60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.


 

 

Rejestracja bezrobotnego online

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie informuje, że od dnia 27 maja 2013 r. - bezrobotni i poszukujący pracy będą mogli zarejestrować się w tut. Urzędzie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U. poz. 1299). Więcej...

Elektroniczna rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy może przebiegać na dwa sposoby:

1. Dla osób, które posiadają bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpis potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

W celu dokonania rejestracji osoba ubiegająca się o zarejestrowanie, wypełnia wniosek o dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego. Do formularza konieczne jest dołączenie wszystkich zeskanowanych dokumentów niezbędnych do rejestracji. Formularz należy opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym (ePUAP). Dniem rejestracji jest data zarejestrowania się na stronie internetowej.

2. Dla osób, które nie posiadają podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego (ePUAP).

Tzw. prerejestracja czyli rezerwacja terminu przez internet w celu dokonania rejestracji. W tej sytuacji za pośrednictwem formularza elektronicznego /LINK/ osoba zainteresowana będzie mogła zarezerwować termin do rejestracji. System automatycznie wyznaczy dzień i godzinę stawienia się w urzędzie w terminie nie dłuższym niz 7 dni roboczych. Dokumenty niezbędne do rejestracji należy dostarczyć podczas wizyty w Urzędzie Pracy. Rejestracja dokonana będzie z dniem osobistego zgłoszenia się do Urzędu Pracy z kompletem wszystkich wymaganych na potrzeby rejestracji dokumentów.

W przypadku niestawienia się w PUP w zarezerwowanym terminie, przekazane dane będą usuwane z systemu teleinformatycznego.

Rezerwacji terminu do rejestracji dla osób nieposiadających dostępu do internetu w domu – można dokonać bezpłatnie w infokioskach znajdujących się w:

 • Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie, ul. Północna 9b (parter),
 • Urzędzie Miejskim w Jaworznie, Grunwaldzka 33,
 • Urzędzie Miejskim w Jaworznie, Plac Górników 5,
 • Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworznie, ul. Północna 9b (II piętro)
 • Sekcji Terenowej Nr 2  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie,ul. Grunwaldzka 235,
 • Sekcji Terenowej Nr 4 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie,ul. Jagiellońska 9,
 • Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Jaworznie, ul. Łukasiewicza 7,
 • Centrum Integracji Społecznej w Jaworznie, ul. Szczakowska 44,
 • Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie, ul. Rynek Główny 17 (centrum)
 • Miejskiej Bibliotece Publicznej Filia w Jeleniu, ul. Celników 1
 • Miejskiej Bibliotece Publicznej Filia w Szczakowej, ul. Jagiellońska 3
 • Miejskiej Bibliotece Publicznej Filia Byczyna, ul. Korczyńskiego 12,
 • Miejskiej Bibliotece Publicznej Filia Ciężkowice, ul. Wyzwolenia 2,
 • Miejskiej Bibliotece Publicznej Filia Gigant, ul. Granitowa 5,
 • Miejskiej Bibliotece Publicznej Filia Jeziorki, ul. Kasztanowa 33,
 • Miejskiej Bibliotece Publicznej Filia Osiedle Stałe, ul. Łukasiewicza 1.
 • Miejskiej Bibliotece Publicznej Filia Bory, ul. Niemcewicza 7a,
 • Miejskiej Bibliotece Publicznej Filia Dąbrowa Narodowa, ul. Strażacka 11,
 • Miejskiej Bibliotece Publicznej Filia Podłęże I, ul. Ławczana 12,
 • Miejskiej Bibliotece Publicznej Filia Podłęże II, ul. Brodzińskiego 27.

Rezerwacja terminu rejestracji nie jest równoznaczna z zarejestrowaniem się i uzyskaniem statusu osoby bezrobotnej !!!

Rejestracji nie dokonuje się w przypadku:

 • nieprzedłożenia kompletu dokumentów,
 • odmowy przekazania wymaganych danych,
 • odmowy poświadczenia przekazanych danych i oświadczeń ,
 • nieopatrzenia wniosku o rejestrację jednym z podpisów,
 • niestawiennictwa w Powiatowym Urzędzie Pracy w wyznaczonym terminie ustalonym podczas tzw. prerejestracji.

 

Wytworzył:
(2015-06-01)
Udostępnił:
Kubis Sebastian
(2006-07-17 14:08:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Kubis Sebastian
(2016-05-10 14:28:59)
 
 
ilość odwiedzin: 432627

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X